Yetkilendirilmiş Yükümlülük Statüsü Kazanma

 • YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ Proje Danışmanlığı

 • Firmamızın sağladığı proje danışmanlıklarından birisi de 10 Ocak 2013 tarihli resmi gazetede yayınlanan, yeni Gümrük Yönetmeliğindeki önemli bir uygulama olan YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜLÜK Statüsü kazandırmak  ve bu belgenin alınmasını sağlamaktır.
  Bilindiği gibi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ihracat ve ithalatta gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi, hızlandırılması amacıyla, dış ticaret firmalarına, yetkilendirilmiş yükümlü, yerinde gümrükleme, izinli gönderici, ortak transit, avantajlı transit gibi uygulamalar getirmektedir.
  Peki bu uygulama nasıl ve hangi koşullarda hayata geçirilebilir. Bu konuda akla gelebilecek soruları etraflıca toparlarsak, hem konuyu tanımlamış, hem uygulama adımlarına ait bilgileri paylaşmış oluruz.

 • YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜ NEDİR?

  Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü, yükümlülerin gümrük işlemlerini düzenli izlenebilir, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip firmaların bir takım işlemlerin basitleştirmesini sağlayan uluslararası bir statüdür.

 • Bu uluslararası statünün benzer uygulaması yaklaşık on yıldır Onaylanmış Kişi Statü belgesi kapsamında uygulanmaktadır.

 • YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNE NASIL SAHİP OLUNUR?

  Serbest bölgeler dahil Türkiye Gümrük Bölgesi’nde yerleşik en az üç yıldır faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilikler ile kamu kurum ve kuruluşları Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü sahibi olabilirler.

 • SERTİFİKA KOŞULLARI NELERDİR?

 • Güvenilirlik Koşulu:

  Son üç yıl içinde başvuru sahibinin gümrük mevzuatı ihlallerini yapmamış olması, başvuru sahibi kişinin ya da sermayesi üzerinde kontrolü bulunan kişilerin gümrük ve dış ticaret işlemlerine yetkili kişilerin kamu güvenliğini tehdit edici suç ve mahkumiyetlerinin  bulunmamış olması,

 • Ticari Kayıtların Güvenilirliği ve İzlenebilir Olması Koşulu                                 

 • Mali Yeterlilik Koşulu:

  Burada da yine son üç yılın mali açıdan olumlu raporu aranmakta.

 • Emniyet ve Güvenlik Standardı Koşulu:

  Yani ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve  ISO 27001Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri standartlarına uygun çalışıyor olup, ISO 9001-ISO 27001 belgelerine sahip olmak şartlarıdır. Güvenli alanların oluşturulması, kamera kayıtlarıyla izleniyor olması gibi bir çok güvenlik koşullarını sağlaması gerekmektedir.

 • YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ STATÜSÜNÜN SAĞLADIĞI KOLAYLIKLAR

 • Basitleştirilmiş Usullere İlişkin Kolaylıklar:

 • İhracatta yerinde gümrükleme (ihracat eşyasını ihracat gümrük idaresine sunmadan işlemlerini kendi tesislerinden yapabilme),

 • İzinli gönderici (transit eşyasını hareket gümrük idaresine sunmadan kendi tesislerinden sevk edebilme),

 • Teminatlı işlemlerinde her bir işlem için ayrı teminat yerine götürü teminat uygulaması kapsamında tutarı önceden belirlenmiş süresiz ve düşümsüz teminat verebilme,

 • Teminatlı işlemlerinde kısmi oranda teminat verebilme,

 • Odalarca onay ve gümrük müdürlüklerince vize işlemlerine gerek kalmaksızın A.TR dolaşım belgesi düzenleyebilme,

 • Eşyanın kıymetine bakılmaksızın Fatura Beyanı ve EUR.MED Fatura Beyanı düzenleyebilme,

 • Eksik belgeyle beyanda bulunabilme,

 • Eşya türüne göre sınırlama olmaksızın tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usulden (gümrük işlemlerinin, eşya taşıttan indirilmeden tamamlanması) yararlanabilme,

 • Gümrük Yönetmeliğiyle belirlenmiş eşyanın ithalinde 6 ay öncesine kadar alınmış tahlil raporu ibraz edebilme,

 • Gümrük Yönetmeliğiyle belirlenmiş eşyayı tahlil sonuçları alınmadan teslim alabilme,

 • Konşimentosu ibraz edilemeyen petrol ve türevlerini konşimento ibrazından önce teslim alabilme,

 • Ayniyat tespitine ilişkin Bakanlıkça yapılacak farklı düzenlemelerden faydalanabilme.

  b) Emniyet ve Güvenliğe İlişkin Kolaylıklar:

 • Azaltılmış zorunlu bilgilerden oluşan özet beyan verebilme

 • İthalatta ve ihracatta gümrük işlemlerinin eşyanın tesliminden önce fiziki muayene ve belge kontrolünün olmadığı hat olan mavi hatta işlem görebilme, • Taşıt üstü işlemlerde de mavi hattan yararlanabilme,

 • Daha az belge kontrolü veya muayeneye tabi tutulabilme,

 • Belge kontrolü veya muayenenin yapılacak olması halinde, bu işlemleri öncelikle gerçekleştirebilme

 • TALEBE BAĞLI OLAN VE OLMAYAN KOLAYLIKLAR NEDİR?

 • Yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün sağladığı kolaylıkların bazılarından yararlanabilmek için ayrıca bir başvuruda bulunmaya gerek yokken ve bunlar için herhangi bir ek koşul aranmazken, bazıları için başvuruda bulunmak ve ilave koşulları karşılamak gerekir. Bu durumlar tanımlanmıştır.

 • TALEBE BAĞLI OLAN KOLAYLIKLARA BAŞVURABİLMEK İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI ALINMIŞ OLMASI GEREKİR Mİ?

 • Talebe bağlı kolaylıklar için başvurmadan önce yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alınmış olması gerekmez. Talebe bağlı kolaylıklar için başvurular, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurusuyla birlikte yapılabileceği gibi yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası alındıktan sonra da yapılabilir.  Ancak, talebin yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasıyla birlikte yapılmış olması halinde, bu kolaylıklar için aranan ek koşullar karşılanmış olsa bile, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası almaya hak kazanılmamışsa bu kolaylıklardan faydalanma talepleri reddedilir ve bu kolaylıklardan faydalanılamaz.

 • Bu projenin detayları hakkında, Firmanıza uygulayacağımız bir ön değerlendirme ile yasal ve prosedürel anlamda yapılması gereken çalışmaları, uygun bir çalışma takvimi ile planlayarak yol haritanızı tanımlıyoruz.