URGE Proje Danışmanlığı

  • ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ PROJE DANIŞMANLIĞI

  1. URGE NEDİR?

23 Eylül 2010 tarihinde kısaca URGE diye anılan “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile firmalarımızın Uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, eğitim/danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetler desteklenmektedir.

URGE KAPSAMINDA VERDİĞİMİZ HİZMETLER

Firmaların URGE kapsamında yararlanacağı hizmetlerin Planlanması, Projeye dönüştürülmesi, Uygulanması, Ek ihtiyaçların tespit edilmesi ve kuruma kazandırılması, Sürekli İyileştirme kapsamına alınması çok önemlidir. Firmaların ihtiyaç duyduğu Projelerin zamanlaması, Devreye alınması, Uygulama etkinliklerinin ölçülmesi, Süreklilik kazandırılarak iyileştirme sürecine alınması çok önemlidir.

PROJE UYGULAMALARIMIZ  ve ÇALIŞMANIN DETAYLARI

İhtiyaç Analizi Yapılması

Firmaların, Organizasyonel Yapılarını, Operasyonel Yeteneklerini, Hedeflerini ve Uygulama Düzeylerini analiz etmekle başlanır. Sektörel ve Bölgesel Değerlere, Piyasa ve Rekabet koşullarına ve firmanın içinde bulunduğu zorluklara da değinerek “İhtiyaçları” ve “İhtiyaçlarının önem derecesi” tespit edilir. Yapılan tespit sonunda, detaylı bir puanlama uygulayarak, “Maliyet-Fayda” analizlerine de dayanan bir “öncelik” ve “önem” dereceleri matrisi hazırlanır. Yapılan önceliklerin Kısa (12 aylık süreçte), Orta (12-36 Aylık süreçte), Uzun (36-60 Aylık süreçte) ele alınması gerekenler araştırılır, detaylandırılır, kendi arasındaki değerlendirmelerden sonra raporlanır.

Projelerin Tespiti ve Kurumsal Yapıya Uygun Proje  Hazırlığı:

Firmaların öncelikle, kısa-orta-uzun vadeli hedefleri dikkate alınır. Bununla birlikte, Kurumsal engelleri (ayak bağları) incelenir. Etki analizi  yapılır Bu analiz sayesinde firmanın, Mevcut ve Özellikle Kronikleşmiş Engellerine, Yetkinlik Zafiyetlerine, İlerleme Kaydedilemeyen Planlarına, Uygulama aşamasındaki  Taktiksel hatalarına, Kendisini İfade Edemeyen ancak tehlikeli bölgedeki değerlerine yönelik değerlendirmeler yapılır. Bütün bunlar yapılırken, Politik ve Stratejik düzeylerdeki bakış açısındaki olası eksikler göz önüne alınır. Firmanın tamamen kendi dokusuna ve temel değerlerine uygun olarak projeler hazırlanır, gözden geçirilir ve sunuma hazırhale getirilir. Proje çalışmalarında, ortaya konulan her bir detay, firmanın mevcut ve hedef verileri ile desteklenir. Zira firmalara özel hazırlanması gereken projelerde, tamamen firmanın mevcut ve plan değerleri ile örtüşmesi sağlanmaktadır.

Hazırlanmış Projelere Firmaların Uygunluğunun Belirlenmesi;

Öncelikle şunu tanımlamak gerekir ki, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesinde kurumların ihtiyaç duyduğu projeleri belirlemek kadar, buna ihtiyaç duyan, hatta ihtiyaçlarındaki önceliği de birbirine yakın olan kurumları belirlemek gerekir.
Yani ortak paydası birbirine yakın kurumları kümeleyerek seçim yapmak gerekir.
Yapacağımız çalışmada, durum tespitinden başlayarak, uygulanması gereken metotların da sırasını aynı etkide kullanacak olan kurumları bir araya getiriyoruz.
İhtiyaç analizinde, toplam 180 sorudan oluşan ve kuruma göre seçim yaptığımız, tamamen kendimize ait bir Check Up sistemi kullanılmaktadır.

Proje Gruplarının Oluşturulması;

Bu Proje kapsamında, Projenin baştan sona yürümesinden, gelişiminden, hatta sisteme entegrasyonu yapılarak Projenin sürekliliğinden sorumlu bir ekip belirliyoruz. Bu ekibin Proje Uygulama Aşamasındaki Görevlerini, Raporlama ve Geri Bildirim Programlarını, Ölçme ve Analiz yöntemlerini, Revizyon ve Gelişim Metotlarını birlikte tanımlıyoruz, İş Planına aktarıp, birlikte yol almaya başlıyoruz.

Eğitimlerin Programlanması:

Kurum çalışanlarının ihtiyaç duydukları eğitimleri, öncelikli olarak üstlenmiş olduğu görevin kritikliğine, işi geliştirilmesine ve çözülecek sorunlarda daha hızlı yol almasına olanak sağlayacak eğitimleri KİŞİSEL YETKİNLİKLER de dikkate alarak planlıyoruz. Planlanmış eğitimlerin hedefleri, eğitim sonrası kazanımları, eğitim genel kapsamını da tanımlayarak bir dosya oluşturuyoruz. Ekonomi  bakanlığına sunup onay alınmasını, uygulanmasını, uygulamayı takip eden süreçte etkinliğinin ölçülmesini planlıyoruz.

Eğitimlerin Gerçekleştirilmesi:

Bütün organizasyon yapısını, birimlerdeki seviyeleri ve özellikle de kritik öneme sahip birimlerin ihtiyaçları doğrultusundaki eğitimleri kurumsal uzmanlık alanında “Yetkin Eğitmenlerimiz” desteğinde gerçekleştiriyoruz.

Yetkinliklerin Analizi ve Kişisel GelişimlerURGE kapsamındaki faaliyetlerimizde, özellikle Sorumlu, Uzman, Yöneticileri analiz ederek (Test, Mülakat, Proje Başarısı…) Kişiye Özel Değerlendirme gerçekleştiriyoruz. Bunun sonunda herkese ait “Kişisel Gelişim ve Hedefler” tanımlıyoruz.
NOT: Kişiye Özel Değerlendirme, kişinin genel karnesi olmayıp, Üstlendiği Pozisyona, Ekibine ve Kurumdaki genel uygulamalarına yönelik olup, sadece bulunduğu anı tanımlar.

Orta ve Üst Kademe Yönetici Yetiştirme Programları

Kurumsal organizasyonu, geleceğe hazırlamak amacıyla, orta ve uzun vadeli FONKSİYONEL Organizasyon şemasına dönüştürerek, Orta ve Üst kademe yöneticileri bu Vizyon kapsamında yetiştiriyoruz.
Eğitim ve Bilgilendirme ile başlayıp, uygulama adımlarını ve kişiye özel gelişim programlarını tanımladığımız bir uygulamayı devreye alıyoruz.

Ulusal / Uluslararası  BENCHMARKING Çalışmaları

Proje kapsamındaki kurumların özellikle ihtiyaç analizinde öne çıkan ve geliştirilmesi gereken yönler kapsamındaki faaliyetlerine yönelik BENCHMARKING (Kıyaslama, Değerlendirme, Örnekleme, Eşitleme) planına alıyoruz.
Burada asıl amaç, BM kültüründe olduğu gibi, kurumun fonksiyonel olarak ele alınması gereken Birimini, Sürecini, Taktiğini Hatta Politika ve Stratejilerini BM desteğinde gelişime alıyoruz.

İŞBİRLİĞİ KURULUŞU NEDİR?

Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatiflerdir.

DESTEKLER NELERDİR?

Eğitim desteği
Danışmanlık desteği,
2 kişiye kadar istihdam desteği,
Yurt dışı pazarlama ve ticaret heyetleri (seyahat, konaklama ve organizasyon giderleri)
Alım heyetleri

URGE PROJELERİNDE DEVLET  DESTEĞİ  ve TEŞVİKTEN YARARLANMA

URGE Proje maliyetlerinin %75’i ekonomi bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Proje desteği alan firmalara, kalan %25’lik kısmın karşılanması düşmektedir.

Teşvikten Faydalanmak İçin:
İşbirliği kuruluşunun, üye şirketlerle beraber, bir proje hazırlaması ve bu proje ile Ekonomi Bakanlığı’na başvurması gerekmektedir.

PROJE SÜRESİ NE KADAR?

URGE Proje destek süresi 36 aydan fazla olamaz.