Kurumsal Risk Analizi ve Operasyonel Risk Yönetimi

  • KURUMSAL RİSK ANALİZİ ve OPERASYONEL RİSK YÖNETİMİ
  • Fiziksel, Coğrafi, Teknik, Organizasyonel, Finansal, Yasal, Prosedürel başta olmak üzere kurumların işleyişinde, geleceğinde ve plan dışı bazı gelişmelerde üstlenebileceği Risklerin analiz edilmesi ve Yönetilmesidir.
    Kurumsal Risk Analizi ve Operasyonel Risk Yönetiminde; Risk Algısı, Risklerin tanımlanması ve Yönetilebilmesi üzerinde çalışılmaktadır. Risklerin öncelikleri, hiyerarşisi oluşturularak, yasal ve standartların desteğindeki izleme ve takibi ile proje tamamlanmaktadır.
    Operasyonel Risk Yönetimi, işin, iş süreçlerinin, fiziksel ve coğrafi yapının gereği olarak dışarıdan gelebilen (deprem, yangın, sel, hırsızlık,) riskler olabildiği gibi, Organizasyon içinden, bilerek-bilmeyerek gelişebilecek (hata, suistimal, hırsızlık…) riskler de dikkate alınarak, minimize edilmesi ve yönetilmesidir.