Kalite Danışmanlığı

Kalite Danışmanlığı

Ürün ve Hizmet kalitesi ile başlayan, Proseslerin Yönetimi ve Optimizasyonu ile devam eden ve en fazla bilinen /tanınan şekliyle de Yön KaliteYönetim Sistem Standartları çerçevesinde belirginleşen Kalite anlayışında, kurumsal dokuya hizmet edecek Kalitenin Projelendirilmesini sağlamaktayız.
İhtiyaçlar ve kurumsal beklentiler en önemli gösterge olmakla birlikte, iki ana başlıkta Kalite Projeleri üretilmektedir.


Kalite Yönetim sistemlerinin kurulması ve belgelendirme sürecine destek


Genel Kalite Faaliyetleri

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KURULMASI

Ülkemizde de ağırlıklı olarak 1990’lı yılların başından itibaren başlayan Kalite Yönetim sistemlerinin kurulması ve belgelendirilmesi, üzerinden geçen 20 yıldan fazla sürede başlangıç zamanlarına göre oldukça farklı konumlara gelmiştir. Öylesine ki, Kalite yönetim Sistemlerinin kurulması, ve Belgelendirilmesine sahip olunmazsa bu bir eksiklik olmakla birlikte, bu belgeye sahip olmak ise ciddi bir artı değildir. Yani bulunduğunuz sektörde “Olmazsa Olmaz” bir standardın uygulanması bir anlamda zorunluluk haline gelmiştir.
DYM olarak, kurumların Kalite Yönetim sistemleri kurulmasında, tüm çalışanların Operasyonel ve Organizasyonel anlamda algılayabildiği, uygulamasının kendisine katma değer üreteceği bir Kalite anlayışını sağlamaktayız.
Proje desteği verdiğimiz Kalite Yönetim Standartları;

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi,


ISO 22.000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi


ISO 28.000 Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi


ISO 14.001 Çevre Yönetim Sistemi


ISO 27.001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi


ISO 31.000 Kurumsal Risk Yönetimi


ISO 10.002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi


OHSAS 18.001İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

GENEL KALİTE FAALİYETLERİ,

İster herhangi bir Kalite Yönetim sistem belgesine sahip olsun, ister herhangi bir sistem belgesi kapsamında olmasın, Kurumların gerçek ihtiyaçları, Kaliteli çalışmanın ve Kalite anlayışının hayata geçirilmesi de önemli bir projemizdir.
DYM olarak, her seviyede çalışanın bilinçlendirilmesi, sorumlu, uzman ve yöneticilerin ihtiyaçları ve işleri oranında eğitilmesi ve genel anlamda Kurumsal kalitenin, organizasyon kültürünün ve İnsan kalitesinin yükselmesine destek olmak üzere projeler üretmekteyiz.
Bu kapsamda;

Kaliteli çalışma anlayışını oluşturmak için eğitim ve bilinçlendirme,


Süreçlerin Yönetimi ve Yeniden yapılanma proje desteği,


Problem çözme ekiplerinin kurulması,


Kalite Çemberlerinin kurulması,


Toplam Kalite Yönetim Sistemleri ve uygun alt yapının kurulması


Faaliyetlerinin kurulmasına, yönetilmesine ve geliştirilmesine destek olunmaktadır.