İnsan kaynakları ve Organiasyonel Gelişim

İnsan kaynakları  ve  Organiasyonel  Gelişim

DYM Projelerinde, İnsan ve Bilgi Kaynaklarının verimli, etkin ve doğru kullanımı her sektörde ve her ölçekteki firma için ciddi ve vaz geçilemez bir kaynak yönetimi olarak ele alınır.
Öncelikle mevcut durumdaki ihtiyaçlar ve eldeki veriler kıyaslanarak, Optimum İnsan ve Bilgi Kaynakları Yönetiminin seviyesi, bir anlamda İnsan Kaynaklarında kapasite kullanma ölçeği belirlenir.
Planlı ve sistematik bir yaklaşımla ele alınması gereken Entelektüel sermaye yönetimindeki ikinci önemli safha olarak, mevcut yapıdan geleceğin ihtiyaçlarına yetebilecek bir organizasyona dönüşüm ele alınmaktadır. Zira orta ve uzun vadeli Vizyon ortaya koyan kurumsal yapılarda, İş Sonuçları, Yeni ürün stratejileri, Araştırma-Geliştirme faaliyetleri, Pazarlama ve Pazar aktiviteleri, Kalite Yönetimi, Müşteri İlişkileri, Mali Ölçek ve Mali Disiplin konularının yanında İnsan ve Bilgi kaynaklarının yönetimi de önemli bir değere sahip olmaktadır. İşte bu çerçevede Organizasyonel Gelişimin planları da başlamaktadır. Kurumların gelecek planlarındaki tüm projelerinde, Organizasyonel Yapının ve Organizasyonel ihtiyaçların da yer alması, İnsan kaynaklarının bu günden başlayan bir  Geliştirme ve İyileştirilme sürecine girmesinin gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Kurumsal destek projelerimizde, İnsan ve Bilgi kaynaklarının geliştirilmesi, geleceğin organizasyonlarına hazırlanması, Stratejik ve fark yaratan projelere entegrasyonu gibi, Yönetim kademelerinin önemli projelerine çözüm üretilmektedir.  Bu kapsamda;

Kurumsal İK politikalarının oluşturulması,

Personel Planlama, Seçme ve Yerleştirme,

NORM Kadro oluşturma,

Kişilik analizlerinin yapılması ve pozisyonlara uygunluk ölçümü,

İş analizleri ve “Gizli İşsizlik” ölçümleri,

Ücret sistemi kurmak,

Performans değerlendirme sistemi kurmak,

Organizasyonel bütünlük ve yetkinlik oluşturma,

Yönetici Yetiştirme havuzu kurma ve devreye alma,

Konularının, Kurumsal öncelikler, hedefler ve beklentiler  dikkate alınarak projelendirilmesidir.