Takım Ruhu ve Etkin İletişim

Kapsam ve İçerik

Takım kavramı ve Takımın verimliliği
Neden Takım Çalışması?
– Uygun Bireylerin oluşturduğu takım; Uyumlu ve koordinasyonu kolay
– Farklı kimliklerin oluşturduğu takım; Koordinasyonu zor ve kapasite yüksek
Etkin takımın Koordinasyonu ve Hedeflerle Yönetim
– Hedef belirleme ortak bakış (Kişisel-Organizasyonel-Kurumsal)
– Vizyon ortaklılığı ve herkesin katılımı
– Projeye uygun takımın tayin edilmesi ve etkinlik kriterleri
– Etkin takımın nitelikleri, etkinliğin ölçülmesi
Takım oluşturma ve Sinerjik etki
Takım Ruhu ve Kurum Kültürü
– Aidiyet duygusu, Bağlılık ve Ortak kimlik kazanma
– Kurumsal Kimlik ve Kurum Kültüründe Takımın yeri ve etkisi
– Yalın Yönetim ve Takım uyumu
– Görev paylaşımı ve yeterlilik açısından takım oluşturma
Takımının Koordinasyonu
– Güçlü yönlerin ve desteklerin planlanması
– Etkin Liderlik mi? Kendini Yöneten Takım mı?
– Takım oyununda İnsan Kalitesi ve Organizasyon Kültür
Takımın ve Engellerin yönetimi
– Bireysel hatalar ve herkesin katılımı
– Operasyonel engeller
– Kültürel engeller ve direnç
– Engellerle başa çıkma ve başarılı takımın oluşumu
Takım uyumunda iletişim ve çatışma yönetimi
Takım davranışını anlamak ve yönetmek
Takımda Motivatör etkiler ve Demotivatörler
Takımın Operasyonel ve Organizasyonel yükümlülükleri
Güçler ayrılığı, güç birliği ve fonksiyonlar üstü yapıları kurma
Örnek Çalışma (Bir şirket kurma- Çok katlı hiyerarşik yapı)
Örnek Çalışma (Bir şirket kurma-Proje Yönetimi ve Yalın bir yönetimi)
İletişim becerisi
– Etkin ve sonuç odaklı iletişim modelleri
– İletişimi kolaylaştıran ve karmaşa hale getiren davranışlarımız
– Kimliğimiz, Grup uyumu ve İletişim becerilerimiz
Çatışma Yönetimi
– Kişi içi çatışmalar (Bilgi, Beceri, Ruh halimizin yeterliliği, …diğer)
– Kişiler arası çatışmalar
– Birim içi ve Birimler arası çatışmalar, çıkar ve statü çatışmaları
– Genel çatışmalar
Liderlik özellikleri ve Takıma etkisi
– Koordinasyon becerisi ve sürekli başarıya odaklı takımları kurgulayabilmek
– İletişim becerisine ve çatışma çözümündeki başarına güvenmek
– Heves uyandırabilmek ve hep bir adım önde olabilmek