İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim

Kapsam ve İçerik

 

I. KAYNAK YÖNETİMİ içinden, İNSAN ve BİLGİ KAYNAKLARININ seçimi

1. Kurumsal Değerlere Uygun Bir Organizasyonun Planlanması, Kurulması ve Yönetilmesi
2. İnsan Kaynakları Ölçeğimiz ve İK Bütçemiz Nasıl Olmalı? Alt-Üst limitler Nelerdir (Örnek Çalışma)
3. NORM KADRO Esaslı Personel Planlama, Seçme ve Yerleştirme
4. Çalışma Disiplini ve İşyeri Kurallarının Analizi, Değerlendirilmesi ve Geliştirilmesi

II. YETKİNLİK, VERİMLİLİK ve ÜCRET SİSTEMİ

1. Organizasyonel Yetkinliklerin Kazandırılması
2. Verimsizlik ve Gizli İşsizliklerin Ölçülmesi, Önlenmesi
3. Ücret ve Prim Sisteminin Kurulması
4. Ücret Politikası ve Motive Eden Bir Ücret Arayışı
5. Prim Sistemleri ve Esnek Ücret Sisteminin Kritik Noktaları

III. EĞİTİM, KİŞİSEL GELİŞİM

1. Eğitim Planlama ve Eğitim Yönetimi
2. Hedeflerle Yönetim ve İK Stratejilerinin Kurulması
3. Yetenek Havuzu Oluşturma ve Aday Hazırlama Yöntemleri
4. Kariyer Planlama ve Kişisel Kariyer Yönetimi
5.Yönetici Seçme Kriterleri Oluşturma ve Seçme

IV. ANALİZ ve DEĞERLENDİRME

1. Sorumluluk, Yetki ve Yetkinlik Analizleri
2. Yönetici Seçme Kriteleri ve Süreklilik Sağlama
3. Büyüme Stratejilerine Uygun Yönetici Yetişitirme
4. Fonksiyonel Organizasyon Yapılarını Kurma ve Yönetme
5. İş analizleri, İş değerleme ve süreçlerin tanımlanması

GRUP ÇALIŞMASI

V. TEMEL HAKLAR, YASAL ve PROSEDÜREL DEĞERLENDİRMELER

1. İK EL kitabı ve Prosedürlerin oluşturulması
2. İK Yönetiminde temel ölçüler
3. Yasal ve Prosedürel uygulamalar (4857 temel hak ve sınırları)
4. Ölçü ve Ödül merkeszi
5. Kurumsal İK Modelleri üzerine GRUP ÇALIŞMASI
6. Kurumsal Yapılara uygun İK Modelleri üzerine tartışma