Etkin Yöneticilik ve Liderlik

Kapsam ve İçerik

1. YÖNETİM TARZI ve YÖNETİCİLİK

– Organizasyonel Yönetim ve Operasyonel Yönetimi dengeleyebilen Yönetici
– Koordinasyon becerisi, Takım uyumu ve Yönetim Teknikleri
– İletişim Becerisi ve Çatışma Yönetimine profesyonel yaklaşım
– Organizasyon Kademelerini Tayin edebilmek, Yetkinlikleri ölçebilmek
– Yetkinlik bazlı iş dağılımı ve Delegasyon
– Yeniden Yapılanma (Reorganizasyon & Süreçlerin Optimizasyonu)
Büyüme ve Küçülme Stratejileri
– Kurumsal Check Up ve Gözden geçirme kültürü oluşturma
– Üst Yönetim Görev dağılımı (Yönetim Kurulu, İcra Kurulu, Genel Müdür, Orta-Üst Düzey Yönetim,…) ÖRNEK UYGULAMA

2. STRATEJİK YÖNETİM, HEDEFLERLE YÖNETİM

– Stratejik Düşünme kültürü oluşturma ve Stratejik Planları hayata geçirme
– Kısa-Orta-Uzun vadeli Stratejileri belirleyebilme
– Hedeflerle Yönetim ve bütün seviyelerde yaygınlaştırma
– Finansal Kontrol ve Bütçe Yönetimi
– İş Geliştirme, İş zenginleştirme
– Kriz Yönetimi ve özel konumlara hazırlık (ÖRNEK UYGULAMA)
– Rekabet Yönetimi

3. İNSAN KAYNAKLARI ve ORGANİZASYONEL GELİŞİM

– İnsan ve Bilgi kaynaklarını, verimli ve etkin yönetme
– Fonksiyonel Organizasyonel yapıları kurma ve geliştirme
– Ücret Sistemi kurma ve yönetme (Matris sistem, Değişken skalalar)
– Eğitim ve kişisel gelişimleri yönetmek
– Geleceğin Yöneticilerini hazırlamak (Talent Pool)
– Performans değerlendirme sistemlerini kurmak ve yönetmek
(ÖRNEK UYGULAMA)
– Motivasyon Yönetimi ve Demotivatörlere Çözüm üretme
– Yasal ve Prosedürel Organizasyon yönetimi

4. SATIŞ YÖNETİMİ ve STRATEJİK PAZARLAMAYA GEÇİŞ

– Müşteri İlişkileri Yönetimi ve QFD
– Pazarlama İletişimi ve Algı Yönetimi
– Şirket ve Marka konumlandırma
– Etkin bir satış ekibi kurmak ve yönetmek
– Satış ve Dağıtım kanalı yönetimi
– Bayi yönetimi ve değerlendirme
– Yaratıcı Pazarlama Organizasyonlarını kurmak ve yönetmek

5. DEĞİŞİM YÖNETİMİ ve LİDERLİK

– Değişime uymak veya Liderlik etmek
– Dirençleri Yönetmek
– Sürekli İyileştirme ve Sürekli geliştirme
– Çalışanları Geliştiren Liderlik anlayışı
– Liderlik Tarzları ve Durumsal liderlik
– Maksimum Liderlik
UYGULAMA- Örnek Problemler