Mavi Yaka Çalışanlarda İletişim ve Problem Çözme Teknikleri

I. HEDEF

Bütün işletmelerde ve çalışma ortamlarında, iş gücünün önemli bir bölümünü yerine getiren, Operasyonel Becerilerinin gücüne ihtiyacımız olan  MAVİ YAKA Çalışanlarımızı geliştirmek.

II. KAPSAM VE İÇERİK

• İşletme ortamları ve İşyeri Disiplininde İletişim Becerileri
– İşe yönelik iletişim kanallarını kullanma
– Birimler arası ve birim içi iletişim becerilerini geliştirme
• İş Ortamında Davranış ve Çatışmaların Çözümü
– Kişi içi, Kişiler arası ve Departmanlar arası çatışmalar
– Çatışma yönetiminde izlenecek yollar
• Takım Ruhu Geliştirme ve Kurumsal Başarıya Katkı Sağlama
– Takım Kurma ve Verimli bir Takımı Yönetebilme
– Takım Uyumu ve Sinerji Yaratabilme
• Ürün ve Hizmet Kalitesi, İç Müşteri Kavramı
– Kalite Kavramı ve Kaliteli çalışma algısı yaratma
– İç müşteri tanımı ve memnuniyetini yaratabilme
• Toplam Kalite Yönetimi ve Herkesin Katılımı
• Üretim Ekiplerinin Yönetimi ve Geri Bildirim
– Kayıt tutma, Raporlama ve Geri bildirim
• Ekip Lideri Anlayışı ve Ast-Üst ilişkileri
• Problem Çözme Teknikleri Kazandırma
– Sebep sonuç analizlerinin yapılması
– Önemli işlere ve problemlere öncelik verme yaklaşımı
– Sayısal ve istatistiksel analiz becerileri kazanma
• Önleyici Faaliyetler Yaklaşımı
• Planlama ve Mamul / Hizmet Üretimi Çalışma Metodu
• Kayıt Tutma ve Sayısal Değerlendirmeler
• 5 Adım Kuralı (Temizlik, Tertip, Düzen, Standart, Disiplin…)
• Sürekli İyileştirme ve Sürekli Geliştirme
• Verimlilik, İsraf ve Kayıpların Önlenmesi
• Kalite Çemberleri ve Diğer Çalışma Grupları