Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü Kazanma.

I. Amaç

• Firmaların, gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla, güvenilir ve mevzuata uygunluk kapsamında
çalışmalarının dokümante edilmesi ve uygunluk denetimine hazırlanmasını sağlamak.
• Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsüne uygun altyapının kurulmasını desteklemek

II. Kapsam ve İçerik

• Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Nedir ve Nasıl Kazanılır?
• YYS’ye Sahip Olmanın, Uluslararası Ticarete Katkıları Nelerdir?
• Gümrüklerde ve Uluslararası Geçişlerde Hangi Kolaylıkları Sağlayacaktır?
• Sertifika Verilme Koşulları Nelerdir?
• Yerinde Gümrükleme Kimlere Tanınır?
• İzin kapsamı ve Tesislere Ait Özellikler Nelerdir?
• İzinli Gönderici Ne Demektir? Sınırları ve İşlem Süreci Nasıldır?
• Yetki Kapsamı Tesisler Nasıl Belirlenir?
• Eksik Beyan Usulü nedir? Kimler Faydalanabilir?
• Onaylanmış İhracatçı Kimlerdir?
• Daha Az Kontrole, Öncelikli Kontrole ve Muayeneye Tabi Tutulma Nedir?
• Güvenirlik Koşulu Nedir?
• Nasıl bir Kalite Yönetim Sistemi kurulmalıdır? Yeterlilik, Uygunluk ve Etkinlik nasıl sağlanmalıdır?
• İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Yapı nasıl olmalıdır? Sorumluluk, Yetki ve Yetkinliklerin ölçümü nasıl olmalıdır?
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi nasıl kurulmalı ve yönetilmelidir? Bilgilerin Güvenirliği nasıl sağlanmalıdır?
• Firmalardaki Mevcut Bir ISO 9001:2015 Belgesi ve Uygulamalar Neden Yetersiz Kalmaktadır?
• ISO 27001:2013 Belgesi Kapsamındaki Yeterlilikler YYS İçin Nasıl Düzenlenmelidir?
• Risk Analizi Nasıl Yapılmalı ve YYS Uyumlu Hale Getirilmelidir?
• YYS İçin Hangi Prosedürler Etkin ve Belirleyici Olmaktadır?
• Başvuru Dosyasında Objektif Kanıtlar Nasıl Tanımlanmalı ve Hazırlanmalıdır?
• Dosyaların iade sebepleri nelerdir? Firmaların Karşılaştığı “DOSYA HAZIRLAMA Sorunları nasıl aşılabilir?
• Saha ziyaretlerinde nasıl bir yöntem izlenmelidir.?
• Örnek Dosya üzerinde çalışma ( 4 Saat )