Kurum Karnesi Oluşturma ve Kurumsal CheckUp

I.    EĞİTİM HAKKINDA

Firmanızın bir CHECK UP sürecine tabi tutulup, aksayan yönlerini, yeterince etkin olmayan birimlerini ve hatta geleceğe yönelik kötü senaryoları duymak ister misiniz?
180-210 Soruluk bir Check Up sonucu; Operasyonlarınızı, Organizasyonlarınızı ve Yönetim kademelerinizi  nasıl yönettiğiniz ve eksiklerinizi, ortaya koyan bir Değerlendirme ve Kontrol sürecini, nasıl uygulayacağınızı detaylı açıklayan bir eğitimidir.

II.    KAPSAM ve İÇERİK

1.    ORGANİZASYONEL CHECK UP

–    Üst Yönetim fonksiyonlarının yeterliliği ve etkinliği ölçülebiliyor mu?
–    Organizasyonel Yapınız ne ölçüde Sizi temsil ediyor?
–    Kilit pozisyonlardaki Riskleriniz ve Risk Taşıyan Sorumlu, Uzman ve Yöneticileriniz biliniyor mu?
–    Fonksiyonlar üstü yetersizliklerinizi bulmak kolay olur mu?
–    Yetkinlik ve Meritokrasi anlayışınız nedir? Ne ölçüde etkindir?
–    Gerçek bir NORM KADRO kurabildiniz mi? Riskleriniz nerede başlar?
–    Gizli İşsizlik, Hantallık ve Katma Değer üretemeyen birimlerinizi nasıl açığa çıkarabilirsiniz?
–    Terfi, Atama, Proje Yönetimleriniz ne kadar etkin ve doğru yapılıyor? Sizi  geleceğe hazırlayabilecek mi?
–    Performans Değerlendirme Sisteminiz kişisel gelişime uygun mu?
–    Yetenekleri keşfetme ve yönetme konularına hakim misiniz ?
–    Yöneticileri Yetiştirme programınızın yokluğu, Size nelere mal olacak?

2.    OPERASYONEL CHECK UP

–    İş akış süreçlerinizde, Hedef, Hız ve Fonksiyon yönetiminiz var mı? Yeterli mi?
–    Süreçleriniz rekabete ne kadar hazır? Ölçme ve değerlendirme sistemi kurabildiniz mi?
–    Fonksiyonlar üstü süreçlerin yönetimi yeterli mi? Kayıplar ve Riskler nerede?
–    Dönemsel, Periyodik ve Özel durum değerlendirmeleri var mı? Takip ve Yönetimi yeterli mi?
–    Sisteme bağlı ve kişiden bağımsız operasyonlarınız tanımlı mı? Ek destek almaksızın işletilebiliyor mu?
–    Kayıp Analizi, İsraf Analizi var mı? Dar boğaz tespiti, Beklenmedik düşüşler için Acil Eylem Planı hazırlayabilecek altyapı ve organizasyonunuz var mı?

3.    DEPARTMAN BAZLI CHECK UP

a.    Üst Yönetim
–    Üst Yönetimin Vizyonu Sizi ne kadar yukarı taşıyabiliyor? Gerçekçi bir ölçüme ne kadar hazır?
–    Üst Yönetimin Dönemsel ve Özel zaman değerlendirmeleri yeterli mi? Sapmalardan korkuluyor mu?
–    …

b.    Satış ve Pazarlama
–    İhtiyaçlar ve Değişime uygun bir Ürün / Hizmet geliştirme mevcut mu?
–    İyi bir Pazar analizi mevcut mu? Ürün/Hizmet ömrü, pazarın değişimi, rekabet ortamı,… yeterince ele alınıyor mu?
–    …

c.    Mali Disiplin ve Bütçe Yönetimi
–    Her birimi ve her seviyeyi kapsayan bir disiplin olarak uygulanabiliyor mu?
–    Maliyet ve karlılık yeterince görülebiliyor mu? Başa baş noktaları ve dayanma gücü tanımı etkin mi?
–    …

d.    İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim
–    Limitler ve sınır değerler (Finansal) tanımlı mı? Kesin çizgileri belirliyor mu?
–    Kişisel gelişim, Yetiştirme ve Geliştirme planları mevcut ve etkin mi?
–    …

e.    Kalite Yönetim Sistemleri ve Bilgi Yönetimi
–    İhtiyaçlara göre planlanmış, Etkin, Rekabet Edebilir ve Sonuçları ölçülebilen bir Yönetim sistemi uygulaması mevcut mu?
–    Sisteme entegre, bütün birimlerde ve her seviyede geçerli bir yönetim var mı? Geliştirilebilir mi?
–    …

f.    Üretim /Hizmet Sistemleri
–    Planlama, uygulama ve geliştirme süreçleri tanımlı bir sistem var mı? Etkisi ölçülebiliyor mu?
–    Kapasite kullanımı, Doluluk ve Çevrim süreleri ölçülebiliyor mu?
–    …

g.    Araştırma Geliştirme  / Ürün Geliştirme
–    Müşteri istekleri, Pazar verileri, Geleceğin ihtiyaçları,… vb verileri dikkate alan ArGe/ÜrGe departmanı /fonksiyonu tanımlı ve işliyor mu?
–    Bir sonraki döneme, isteğe veya farklı fonksiyonlara ait Ürün/Hizmet geliştirme planı var mı?
–    …

4.    CHECK UP SONUCU PUANLAMA

–    Teorik, Prosedürel, Yasal Uygulama ve Belgeler nasıl ele alınır ve değerlendirilmelidir?
–    Uygulama, Geliştirme, Etkinlik ve Sonuç odaklılık nasıl ölçülür ve  değerlendirmeye alınır?
–    Örnekleme, Tamamını görme, Uygulama ile yüzleşme, geriye dönük izleme nasıl olmalıdır?
–    Objektif kanıt nedir? Nasıl karar verilir?
–    Baraj nedir? Baraja takılanlar nasıl takip edilir?
–    Check Up destekli bir metrik sistem nasıl kurulur? Kimin sorumluluğundadır?