Aile Şirketlerinde Anayasal Yönetim

Kapsam ve İçerik

I. FİRMA ORTAKLIK YAPISI

1. Yönetim Yapısı, Genel Kurul / Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin Tanımlanması
2. Bağımsız Denetim Kurulu Faaliyetlerinin Planlanması
3. İcra Kurulu Yapısı, Faaliyetleri, Planları Hazırlama ve Yönetme

II. ŞİRKET YAPISI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ve GELECEĞİ

1. Kurumsal Değerlerimiz ve Organizasyonel Paylaşımı
2. Şirket Kısa-Orta-Uzun dönem bütçeleri ve HEDEFLERLE Yönetim
3. Risk Analizi ve Operasyonel Risk Yönetimi
4. Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim
5. Performans Değerlendirme Sistemlerinin Kurulması ve Yönetimi
6. Bilgi Varlıklarının Güvenliği ve Bilgi İşlem Yetkinliği
7. İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişimin Yönetimi

III. ŞİRKET VARLIKLARININ YÖNETİMİ

1. Özvarlıkların Yönetimi
2. Kaynak Yönetimi (Teknik, Organizasyonel ve Finansal )
3. Operasyonel ve Organizasyonel Yönetimin Ayrılması

IV. İHTİYAT FONLARI ve KAR DAĞITIMI

V. SERMAYE DEĞİŞİKLİĞİ, DİĞER ŞİRKETLERE İŞTİRAK ve ORTAKLIKLAR

VI. YÖNETİCİ “Kar Ortaklığı” KURULMASI

VII. HİSSE DEVRİ ve SATIŞ/SATINALMA

VIII. ORTAKLARIN ŞİRKET KAYNAKLARINI KULLANAMSI veya KEFİL OLMASI

IX. AİLE BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI ve KARAR ALMASI

X. YENİ KUŞAK, AİLE BİREYLERİNİN KARİYER PLANLAMASI

XI. ORTAKLARIN “Girişimci” FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ ve SINIRLAR

XII. AİLE BİREYLERİ ARASINDAKİ “Profesyonel” İLİŞKİLER

XIII. UYUMSUZLUKLARIN ve UZLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

XIV. MURAHHAS ÜYELİK

XV. ORTAKLAR KONSEYİ DİVAN HEYETİ