Eğitim ve Kişisel Gelişim

Eğitim ve Kişisel Gelişim

 • Kurumsal ve Organizasyonel yapı göz önüne alınarak, kişisel yetkinliklere, iş süreçleriyle örtüşen Organizasyonel sorumluluk ve yetkilere, süreçlerin seyrinde tespit edilen, hata, eksiklik, kapasite noksanlığı vb konulara göre, eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, EĞİTİM ve KİŞİSEL gelişim anlayışımızın temelini oluşturmaktadır.
  DYM olarak, Mesleki, Teknik, Kişisel Gelişim gibi konu başlıkları altında eğitimlerin Planlanmasını, Uygulanmasını, Gerçekleştirilen her bir eğitimin etkinliğinin ölçülmesini sağlayabilecek Yetkinlik Bazlı eğitim projeleri gerçekleştirmekteyiz.
  Eğitim projelerini ele alırken, gerekli hassasiyet, detay ve zıt kutuplardaki incelemelerimizi, kurumların ve kişilerin, zamanında ve etkin yapılamayan eğitimlerden dolayı bedel ödememelerinden yola çıkıyoruz.
  Kurumların, Organizasyonel yapının ve kişilerin, Yetkinlik bazlı eğitimlerinin planlanması, uygulanan eğitimlerin analizlerinin yapılması ve etkinlik ölçümleri sonunda sisteme bağlamayı, Organizasyonel Gelişim süreci ile ilişkilendirmeyi sağlıyoruz.
  Eğitim ve kişisel gelişim projelerimizi 4 ana başlıkta birleştirdik.

 • Genel Yönetim Eğitimlerimiz

 • İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimlerimiz,

 • Kalite ve Yönetim Sistemi Eğitimlerimiz,

 • Satış ve Pazarlama Eğitimlerimiz

 • GENEL YÖNETİM EĞİTİMLERİMİZ
 • Kurumsal Kimlik ve Kurumsallaşma,

 • Etkin Yöneticilik ve Liderlik,

 • Stratejik Planlama ve Hedeflerle Yönetim,

 • Zaman Yönetimi,

 • Kurumsal Risk Analizi ve Yönetimi,

 • KOBİ Yönetimi ve KOBİ İş Planı

 • İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMLERİMİZ
 • Genel İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Ücret Sistemi Kurma ve Yönetme

 • Yetkinlik Bazlı Kariyer Planlama

 • NORM KADRO Personel Planlama, Seçme ve Yerleştirme

 • Problem Çözme Teknikleri

 • Etkin Takım Kurma

 • İletişim Becerileri ve Çatışma Yönetimi

 • Etkin Sunum Becerileri

 • Eğiticinin Eğitimi

 • KALİTE ve YÖNETİM SİSTEMİ EĞİTİMLERİMİZ,
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

 • ISO 22.000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

 • ISO 28.000 Tedarik Zinciri Yönetim sistemi

 • ISO 14.001 Çevre Yönetim Sistemi

 • ISO 27.001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

 • ISO 31.000 Kurumsal Risk Yönetimi

 • ISO 10.002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi

 • OHSAS 18.001İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

 • İstatistiksel Proses Kontrol

 • Kalitesizlik Maliyetleri

 • Süreç Yönetimi ve Yeniden Yapılanma

 • Toplam Kalite Yönetimi

 • SATIŞ ve PAZARLAMA TEKLNİKLERİ

  Satış ve Pazarlama Teknikleri


 • Kurumsal İletişim ve Pazarlama Yönetimi