İş Değerleme ve Ücret Sistemi Kurma

Kapsam ve İçerik

İş Analizlerinin Yapılması ve ölçümler
– Süreç Analizi, Kayıp Analizi ve Organizasyonel Uyum

İş değerleme
– Kurumsal Hedefler ve Etki değerleri açısından
– Pozisyon seviyesi ve yönetim kolaylığı / karmaşası açısından
– Sektörel ve Piyasa kıyaslamaları açısından

İş değerleme yöntemleri
– Uygun yöntemin seçilmesi
– Değerleme ve Gruplandırma
( Örnek Uygulama)
• İş analizleri ve Değerleme matrisleri oluşturmak

Ücret Yönetimi
– Hedeflerle Yönetime desteğinde ücret yönetimi
– Faaliyetler ve İş sonuçlarının etkisinde kalmasını sağlamak
• Ücret Politikalarının belirlenmesi
– Limitler ve kritik değerler açısından
– Kurumsal adaleti ve katma değeri gözetmek
– Sabit ve değişken parametreler
– Motivatör etki oluşturabilme

Ücret sisteminin kurulması
– Ücret grupları
– MATRİS sistem
– Prim sistemi
– Performansa dayalı sistemler
(Örnek Uygulama- Grup çalışması)
– Ücret sistemi ve dış kaynak kullanımı
– Yasal ve Prosedürel düzenlemeler

Katılım ve Diğer Bilgiler

1. Katılım ücreti 675 TL + KDV /Kişi ( 2 Kişi 1.015 +KDV, 3 Kişi 1.215 TL+KDV)
(Sertifika, Ders Notları, Yiyecek İçecek giderleri fiyatlara dahildir.)
2. Katılımlar 20 kişi ile sınırlıdır.
3. Eğitimlere 2 gün kala kayıtlar tamamlanır.